Малък интраоперативен трансдюсер с широко поле на изобразяване в близката зона

  • Малък, Т-образен трансдюсер, предназначен предимно за чернодробна хирургия
  • Отлично качество на изображението
  • Широко поле на изобразяване в близката зона
  • Технология за кодирано провокиране за висока разделителна способност с по-дълбоко проникване
  • Контрастно изобразяване за подобрена чувствителност и точност на откриване и класифициране на лезиите.
  • Съвместим със съвременните техники за стерилизация.

Спецификации

Приложения: Коремно, интраоперативно
Честотен обхват: 14 – 5 MHz
Контактна повърхност: 5 x 51 mm
Фокусен обхват: 10 – 80 mm
Режими на сканиране: B, M, доплер, CFM, тъканно-хармонично изобразяване, контрастно изобразяване, еластрография


Свързана документация


Свързани специалности