Симултанно двупланово изобразяване

  • Изберете между I, T или едновременно изобразяване.
  • Комбиниран I и T лъч за по-добра ориентация.
  • Гъвкавост за вземане на биопсии със свободна ръка отпред, отзад, отляво, отдясно или за извършване на биопсични процедури с помощта на водачи за игли за еднократна употреба.

Отлични изображения

  • Близко поле и добро проникване.
  • Високочестотно кодирано възбуждане.

Компактен размер

  • Лесен достъп в тесни пространства.

Насочване на изображението

  • Радио-честотна аблция
  • Микровълнова аблация

Спецификации

Приложения: Интраоперативно, мускулно-скелетно, периферни съдове
Честотен обхват: 12 – 5 MHz
Режими на сканиране: B, M, CFM, доплер, тъканно-хармонично изобразяване, контрастно изобразяване, еластография
Размери: Размери: 1,4 x 3,3 x 5,1 см
Тегло: 45 g


Свързана документация


Свързани специалности