Най-модерният лапароскопски ултразвуков трансдюсер на пазара

  • Вградени характеристики за биопсии под ръководството на LUS
  • RFA
  • Инжектиране на етанол или контрастно вещество
  • Криоаблация
  • Микровълнова аблация
  • Гъвкав за труднодостъпни зони или
  • Ригиден за манипулиране на структури

Спецификации

Приложения: Интраоперативно
Честотен обхват: 12 – 4 MHz
Контактна повърхност: 33 x 9 mm
Фокусен обхват: 10 – 80 mm
Режими на сканиране: B, M, CFM, доплер, тъканно- хармонично изобразяване, контрастно изобразяване, еластография
Размери: 302 x 178 mm


Свързана документация


Свързани специалности