Апаратура за пълни уродинамични изследвания

Уродинамичните системи на MMT са разработени съвместно с лекари или от тях, като се вслушваме в техните нужди и изисквания.

Медицинските изделия Uromic са предназначени за пълни уродинамични изследвания, извършвани в кабинетите по урология, урогинекология или гинекология. Решенията на Uromic могат да се използват за диагностика на долните пикочни пътища, като се използват стандартните методи за измерване, посочени от ICS.

Компактен преносим апарат за всички стандартни уродинамични изследвания

  • UROMIC Melody е медицинско изделие за пълни уродинамични изследвания, извършвани в кабинети по урология, урогинекология или гинекология.
  • Лесният за употреба преносим модул може да се комбинира с всички необходими аксесоари и може да се използва за диагностика на долните пикочни пътища, като се използват стандартните измервателни методи, посочени от ICS.

ГЪВКАВ МОДУЛ ЗА ВСИЧКИ СТАНДАРТНИ УРОДИНАМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

  • UROMIC Melody е икономична 5-канална система, покриваща всички стандартни уродинамични изследвания, която може да се свърже с USB кабел или безжично с контролен компютър или лап-топ.
  • Малкият компактен размер на устройството предлага гъвкава опростеност, която позволява то да бъде поставено на маса или да бъде прикрепено към стойка за инфузионен стълб, включително всички необходими аксесоари.
  • Могат да се използват безжични канали за свързване на допълнителни устройства (урофлоуметър, UROMIC Harmony).

ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

  • Допълнителният преносим, интуитивен и точен скенер на пикочния мехур осигурява интегриране на PVR информация в реално време. Стойността на PVR е налична за секунди и се записва автоматично в доклада от теста.
  • Гъвкавата камера от MMT позволява лесно визуализиране на изпускане на урина.

АКСЕСОАРИ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ВИСОКИТЕ СТАНДАРТИ НА ВЗИСКАТЕЛНАТА БОЛНИЧНА СРЕДА

  • Водоустойчив урофлоуметър за лесно почистване и дезинфекция
  • Уникален водоустойчив профилометричен пулър със стерилизиращ се държач за катетър

Документация


Свързани специалности