Безжичен урофлоуметър DANFLOW Wave

Инсталин софтуер на PC

С урофлоуметъра DANFLOW Wave MMT създаде най-надеждното устройство за измерване на дебита на урина, свързано с компютър чрез безжичен USB радиоадаптер. Danflow Wave с усъвършенстваната софтуерна платформа UDMvision може да се инсталира на всеки компютър или лап-топ.

УСЪВЪРШЕНСТВАНА ПРОГРАМНА/СОФТУЕРНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ С DANFLOW WAVE

  • автоматична или ръчна урофлоуметрия
  • база данни на пациента за последваща обработка
  • крива/изображение в реално време, позволяваща пълен контрол на измерването
  • различни видове номограми на разположение
  • точно записване на информацията за потока
  • Възможност за използване на два безжични урофлоуметъра (мъжка + женска тоалетна) с един компютър и един USB радиоадаптер
  • опции за болнична мрежа (DICOM, HL7)

Документация


Свързани специалности