Безжичен урофлоуметър DANFLOW Wave CU

Собствено командно устройство с термо принтер

DANFLOW Wave CU е безжичен модел, който осигурява на пациентите по-голяма самостоятелност, гъвкавост и преносимост. Той дава възможност за използване в помещения, които не са непременно пригодени за поставяне на урофлоуметри.

НАПЪЛНО АВТОМАТИЧНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА DANFLOW Wave CU УЛЕСНЯВА РАБОТАТАТА С НЕГО

  • Позволява на пациента да започне спокойно уринирането, когато почувства готовност
  • Точно записва информацията за потока
  • Изготвяне на компактен термо печат с крива на дебита и статистически данни под него
  • Възможност за използване на SD карта с памет, която може да бъде извадена и поставена в компютъра ви за съхранение на записите или за обработка на записите и генериране на pdf отчет

Документация


Свързани специалности