Жично свързан урофлоуметър DANFLOW Chord PC

С инсталация на софтуер на PC

DANFLOW Chord PC съчетава урофлоуметър с усъвършенствана софтуерна платформа UDMvision, която се инсталира на всеки компютър или лап-топ чрез USB порт. Сензорът се свързва жично към компютъра.

Усъвършенствана програма/ софтуерна функционалност с Danflow Chord PC

  • автоматична или ръчна урофлоуметрия
  • база данни за пациентите за последваща обработка
  • крива/изображение в реално време, позволяваща пълен контрол на измерването
  • различни видове номограми на разположение
  • точно записване на информацията за потока
  • опции за болнична мрежа (DICOM, HL7)

Документация


Свързани специалности