Жично свързан урофлоуметър DANFLOW Chord CU

Собствено командно устройство с термо принтер

DANFLOW Chord CU е кабелна версия на урофлоуметъра, свързана с контролно устройство с термопринтер.

НАПЪЛНО АВТОМАТИЧНАТА ФУНКЦИОНАЛНОСТ ПРАВИ DANFLOW Chord CU ЛЕСЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ

  • Позволява на пациента да започне спокойно уриниране, когато успее
  • Точно записва информацията за потока
  • Изготвя спретнат термо печат с крива на дебита и статистически данни под него
  • Възможност за използване на SD карта с памет, която може да бъде извадена и поставена в компютъра ви за съхранение на записите или за обработка на записите и генериране на pdf документи

Документация


Свързани специалности