Система Гама сонда

Нуклид

Енергиен прозорец

Долен енергиен
праг
(keV)

Горен енергиен
праг
(keV)

125I

20

60

201Tl, 67Ga

60

100

99mTc

120

160

111In

170

245

131I

310

380

PET-Nuclides

430

600

За тестове с 57Co

100

140

Всички

<60

>511

Описание

Crystal Photonics има 15-годишен опит в разработването и производството на хирургични системи с гама сонди, които са специално разработени за интраоперативно откриване и локализиране на радиоактивни обогатявания в тялото или тъканите.

След популярната в цял свят система Crystal Probe [SG03], нашата нова гама сонда Crystal Probe -automatic- [SG04] поставя стандарти по отношение на възможностите, гъвкавостта и удобството за потребителя.

Нашите различни гама сонди, които се считат за най-ефективните инструменти за откриване в сравнение с други хирургични гама сонди на пазара, позволяват оптимално използване за настоящи и бъдещи приложения на ексцизията на сентинелен лимфен възел (SLNE). Конструирани и произведени при най-строги мерки за контрол на качеството, всички сонди се характеризират с отлично странично екраниране и изключителна чувствителност, които улесняват локализирането дори на най-слабите радиоактивни обогатявания. Различните ъглови резолюции на сменяемите колиматорни гилзи постигат различни зрителни полета и различна чувствителност.

Кристалната сонда -автоматична- е конструирана и произведена със специално внимание към удобството на потребителя. Функции като автоматичното разпознаване на сондата, избор на нуклид и проверка на системата свеждат до минимум риска от грешки при работа и позволяват бърза настройка преди работа. Ясният акустичен звук позволява на хирурга да работи визуално фокусиран. Освен това големият 5,5-инчов дисплей с подсветка показва цялата важна информация.

Автоматизацията на контролния блок SG04 осигурява проста работа в комбинация с най-висока надеждност. И не на последно място, Crystal Probe -automatic- не изисква поддръжка и може да работи както с електрическата мрежа, така и с вградената акумулаторна батерия.

Контролно устройство SG04

Преносимото контролно устройство служи за оптична и акустична индикация на откритата активност, както и за електрозахранване на сондите.

Благодарение на удобната автоматизация на устройството за управление SG04 прилагането на системата може да се осъществи в операционната зала, веднага след като една от нашите гама-сонди бъде свързана към устройството за управление SG04. Достатъчно е само да го включите.

Системата веднага разпознава сондата, извиква оптималните настройки за работа (“автоматично разпознаване на сондата”) и избира подходящия стандартен нуклид (“автоматичен избор на нуклид”).

Освен най-често използвания 99mTc (140 keV) има огромен брой други нуклиди, които могат да бъдат открити от Crystal Probe -automatic-.

SG04 може да работи както включен е електрическа мрежа, така и с вградената акумулаторна батерия, като поддържа непрекъсната работа в продължение на повече от 13 часа с напълно заредена батерия, без връзка със захранване.

Гаранция за качество: Всички важни настройки за работа се контролират самостоятелно от системата (“самодиагностика”). Подробната диагностика започва с бутона “проверка на системата”. Заедно с източник за тестване 57Co (предлага се като опция) лесно могат да се извършват тестове за стабилност чрез натискане на бутона “Test” на задния панел на SG04.

Характеристики на дисплея

Големият 5,5-инчов дисплей с подсветка показва цялата важна за хирурга информация, като например:

  • скорост на броене (открита радиоактивност в cps – бройки в секунда) с пет големи цифри и като бар-граф
  • максимална скорост на броене (максимална скорост на броене за предходните 30 сек.)
  • свързана сонда
  • автоматично зададен или ръчно избран нуклид
  • източник на захранване
  • управление на мощността на батерията
  • време за проба (1 сек. или 10 сек.)
  • настройка на акустичния сигнал (мелодия)
  • “височина” – настройка на скоростта на звуковото броене

Скоростта на броене, която се показва в “cps” с 5 големи цифри, има време за реакция < 0,5 сек.

Разбира се, измерената активност се дава и акустично. Оптималната корелация между трите допустими акустични сигнала и честотата на броене дава възможност на хирурга да открие максимума на сигнала, без да се налага да отклонява погледа си от измерваната тъкан.

Обемът на акустичния сигнал се регулира и може да се адаптира към акустичните отношения в операционната зала.

Времето за вземане на проби може да се превключва между 1 сек. и 10 сек. SG04 предоставя два интерфейса: Аналоговият изходен сигнал може да се измерва чрез BNC интерфейс. При свързване на осцилоскоп могат да се показват единични импулси. Допълнително този сигнал дава възможност за измерване на енергийния спектър на открития нуклид чрез спектрометър (MCA).


Документация


Свързани специалности

Свързани консумативи