BIP EvoCore® Т Биопсични игли автоматичен инструмент тип EvoCore®

Оптимизираният връх на троакара (BIP-Wing-Tip-Trocar) улеснява проникването в тъканта и значително повишава точността на прицелване, като същевременно запазва същото качество на тъканния материал. Най-добри резултати се постигат при използване на полуавтоматичен режим.

Нова игла за биопсия

Въвеждащият елемент на биопсичната игла EvoCore® улеснява зареждането и осигурява здраво захващане в биопсичния инструмент EvoCore®.

Хигиена/безопасност

Уникален протектор за иглата предотвратява възможно замърсяване между устройството и биопсичната канюла. Последната вече не може да влиза в контакт с корпуса.

Патентована защита на иглата

Стерилно зареждане на иглата – защитната тръбичка остава върху иглата.

Няма опасност от нараняване при зареждане на иглата

Оптимизирано насочване на иглата >>> по-добра защита от навлизане на кръв в устройството.

3D цикъл на въртене на канюлите – за оптимално качество на биопсията.


Related Documentation


Related Specialty

Related Equipments