Victo™ Регулируем изкуствен сфинктер

Преминаване към следващото ниво на концепцията за изкуствен пикочен сфинктер

ЛЕЧЕНИЕ НА СТРЕС ИНКОНТИНЕНЦИЯ НА УРИНА ПРИ МЪЖЕТЕ

VICTO е регулируем изкуствен уринарен сфинктер, който има за цел да възстанови естествения процес на контрол на уринирането, като симулира нормалната функция на сфинктера чрез отваряне и затваряне на уретрата по желание на пациента.

Показан е за лечение на мъжка стрес уринарна инконтиненция, причинена от вътрешен дефицит на сфинктера (ISD), в случаи като инконтиненция след простатектомия.

КОНФИГУРАЦИЯ

Този предварително свързан изкуствен уринарен сфинктер се състои от управляваща помпа, балон за регулиране на налягането (PRB) и уретрален маншет. VICTO е разработен, за да възстанови континенцията на урината чрез поддържане на уретрата затворена с помощта на маншета, който упражнява налягане около уретрата, което се регулира от PRB.

Чрез натискане на контролната помпа, разположена в скротума, маншетът се изпуска, като по този начин се отваря уретрата, за да се даде възможност за уриниране. След това уретрата се затваря автоматично след няколко минути.

РЕГУЛИРУЕМО ИЗДЕЛИЕ

Изделието дава възможност за регулиране на налягането следоперативно, чрез самозатварящ се титаниев порт в помпата, в рамките на амбулаторна и минимално инвазивна процедура. VICTO може да се настрои на най-ниското базово налягане, необходимо за възстановяване на континенцията.

МНОЖЕСТВО РАЗМЕРИ НА МАНШЕТА

Предлагат се различни размери на маншета, за да отговарят на целия диапазон, необходим за различните размери на уретрата на всеки пациент.

 • 3,7 см
 • 4,0 см
 • 4,5 см
 • 5,0 см
 • 5,5 см

КОНТРАИНДИКАЦИИ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Основните противопоказания за имплантиране на VICTO са изброени по-долу:

 • Неконтролиран свръхактивен пикочен мехур
 • Нелекувана или необратима интравезикална обструкция
 • Нелекувана остра инфекция на пикочните пътища, активна инфекция на хирургичните места или системни инфекции (сепсис)
 • Пациенти със стриктура/стенотично заболяване
 • Известна алергия към силикон или титан
 • Нарушени когнитивни или мануални способности, които могат да повлияят на ръчната сръчност или мотивацията и да попречат на пациента да работи с устройството
 • Пациенти, които хирургът определя като неподходящи поради рискове, свързани с отворени хирургични процедури и/или с медицинската история на пациентите (физически или психически проблеми).
 • Предишна коремна операция, състояние след перитонит и други състояния, водещи до перитонеални сраствания, фиброза, белези, които потенциално биха могли да попречат на правилното функциониране на балона за регулиране на налягането.


Свързана документация


Свързани специалности

Свързано оборудване