Splentis™ POP анкорираща система за тъкан

Трансвагинална двустранна корекция на пролапс на тазово дъно

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АПИКАЛНАТА ОБЛАСТ С ЕДИН РАЗРЕЗ

SPLENTIS е система за възстановяване с един разрез, показана за трансвагинална двустранна сакроспинална цервикопексия на апикален пролапс на тазовите органи при нефертилни жени. Имплантът е фиксиран двустранно към сакроспиналните сухожилия и централно към предната суправагинална част на шийката на матката. При тази конфигурация на импланта се използва минимално количество алопластичен материал, не се намесва в предната вагинална стена и поради това демонстрира отличен успех при лечението, като същевременно свежда до минимум нежеланите последствия.


БЛАГОПРИЯТНИ АНАТОМИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Splentis осигурява суспендиране на матката във физиологична, централна позиция, като преодолява разстоянието между шийката на матката и сакроспиналните сухожилия чрез двустранна фиксация. Апикалната фиксация осигурява отличен резултат, без да засяга неблагоприятно предната вагинална стена. Splentis е предназначен за запазване на матката и освен това може да се използва след субтотална хистеректомия.

ЕФЕКТИВНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА АПИКАЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЛАПС НА МАЛЪК ТАЗ ЧРЕЗ ТРАНСВАГИНАЛЕН ПОДХОД

Общо 113 нефертилни жени на средна възраст 68 години, на които е извършено трансвагинално възстановяване на POP със Splentis при предимно първична POP (94 %), са включени в моноцентрично кохортно проучване със среден период на проследяване 17 месеца.

 • Средното време на операцията е било 22 минути
 • В 99,1% от случаите лечението е било успешно, определено чрез POP-Q≤1
 • Честотата на експозиция е била много ниска – 2,7 %.

В заключение, Splentis може да се счита за ефективен и безопасен при нефертилни жени с апикален POP3.

ПОДСИЛВАЩ ИМПЛАНТ SPLENTIS

Splentis е съставен от биосъвместим, лек, тип 1 (макропорест, моновлакнест) полипропилен. При наподобяващата на слинг конфигурация на Splentis се използва най-малкото количество алопластичен материал, за да се постигне надеждно физиологично апикално окачване в централно положение.

СИСТЕМА ЗА ТЪКАННО ЗАКРЕПВАНЕ TAS

TAS е разработена, за да осигури надеждна фиксация към сакроспинозния лигамент (SSL). Тя се състои от полипропиленов анкер с прикрепен полипропиленов шев. TAS служи за осигуряване на:

 • Най- силно изтегляне и точност
 • Надеждна фиксация
 • Безопасност по отношение на съдовите и нервните структури
 • Шест периферно разположени шипа, които осигуряват надеждна фиксация
 • Безопасен стопер за предотвратяване на наранявания на съдови и нервни структури зад лигамента

ПРИБИРАЩ СЕ ВОДАЧ ЗА ПОСТАВЯНЕ – ПЛАТФОРМА

Прибиращият се водач за въвеждане е разработен, за да достигне до целевата зона за извършване на точно и безопасно въвеждане на анкер. Конфигурацията на RIG със защитната си тръба гарантира целостта на околната тъкан по време на имплантирането на TAS в сакроспинозния лигамент. Със своя ергономичен дизайн, малък диаметър и прибиращ се механизъм за свързване и освобождаване на анкерите, RIG осигурява:

 • Прецизност и безопасност при хирургичните маневри
 • Намаляване на хирургичната дисекция до минимум
 • Пълен контрол върху свързването и освобождаването на TAS анкерите

ПРИЛОЖЕНИЯ НА СПЛЕНТИС В ЕЖЕДНЕВНАТА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

 • Пролапс на матката
 • Пролапс на маточната шийка след субтотална хистеректомия

КОНТРАИНДИКАЦИИ & ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

SPLENTIS НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ

 • Фертилни жени
 • Жени с пролапс на вагиналния свод след (тотална) хистеректомия
 • Пациентки с каквато и да е активна или латентна инфекция на вагината, шийката на матката или матката
 • Пациентки с предишен или настоящ рак на вагината, шийката на матката или матката
 • Предишна, настояща или планирана лъчетерапия на малкия таз
 • Известна алергия към полипропилен

Имплантирането на Splentis трябва да се основава на задълбочена оценка на пациента заедно с индивидуалните му характеристики и предпочитания. Трябва да се вземат предвид и следните презумции:

 • Splentis трябва да се използва САМО от хирурзи с опит в трансвагиналната реконструкция на тазовото дъно
 • Брошурата за хирургична техника трябва да бъде прочетена и разбрана ПРЕДИ първото имплантиране на Splentis

За допълнителни предпазни мерки и предупреждения, се позоваваме на нашата Инструкция за употреба.


Свързана документация


Свързани специалности