PDO е синтетична абсорбираща се монофиламентна нишка, показана за употреба при обща апроксимация и/или лигиране на меки тъкани, но не и за употреба при сърдечносъдови или неврологични тъкани, в микрохирургията или офталмологичната хирургия, затваряне и апроксимация на меки тъкани.

Спестяващо време медицинско изделие за затваряне на тъкани.

Quill безшевен материал е медицинско изделие за затваряне на тъкани, което спестява време и премахва необходимостта от връзване на възли за осигуряване на затварянето. Спираловидната бодлива структура разпределя равномерно напрежението, като предлага уникална комбинация от сигурност и бързина – увеличавайки ефективността и стойността.

Quill™ е първият безвъзлов конец, разработен през 2006 г. и въведен като медицинско изделие през 2007 г., който революционизира концепцията за затваряне.

Бодливите шевове не само позволяват на хирурзите да затварят разрези и рани, без да се налага да правят възли, но и да съкращават общото време в операционната и да намаляват значително разходите за здравеопазване. Освен това те дават възможност за разработване на хирургически техники, които са почти невъзможни за изпълнение с обикновени конци. Замисляли ли сте се някога за извършването на суспензионен шев при RARP (роботизирана асистирана радикална простатектомия) с обикновен шев? Почти невъзможно е да се направи, дори за висококвалифицирани хирурзи. С бодлив шев обаче това е просто зашиване. Един обикновен шев, който помага да се повдигне пикочният мехур и да се извърши почти перфектна анастомоза между уретрата и пикочния мехур; който е решаващ между статус на континенция и инконтиненция; един много прост шев, който решава между нормален живот след операцията или обвързване с лекарства за цял живот.

Предназначен за затваряне без възли.

Quill разполага с разнообразна и обширна гама от рамери, предлагани в двупосочни и еднопосочни конфигурации. Предлагат се материали Monoderm™, PDO и полипропилен.

Quill се произвежда в разнообразни размери от 5-0 до 2, които са снабдени с първокласни игли за вашите нужди от затваряне на рани.

Двупосочни

Шиповете са разположени в противоположни посоки от двете страни на преходен сегмент без шипове.

Еднопосочни

Бодлите са разположени спираловидно по протежение на конеца, а регулируемото ухо на примката позволява лесно поставяне на иглата.

Quill е единственият бодлив шев с истинско оразмеряване по USP

Например, когато се произвежда Quill, се започва с шевна нишка USP 2-0, оформят се бодлите по продължение на конеца и накрая се етикетира като Quill 2-0.

Обратно, конкурентите* започват с шевен материал USP 2-0, оформя се назъбването по конеца и се обозначава като 3-0. Следователно Quill 2-0 и конкурентът 3-0 имат един и същ диаметър на конеца.


Свързана документация


Свързани специалности