Ophira™ Мини слинг

Лечение на стрес инкотиненция на урината с един разрез

Ophira е мини слинг поставян чрез един разрез, разработена за лечение на женска уринарна инконтиненция. Мини слингът с двете си котви от всяка страна се фиксира към двата вътрешни обтураторни мускула и позволява да се създаде опора под уретрата, като се използва само един разрез за имплантиране.

ПОСТОЯННИ КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Клиничните резултати, получени от системата Ophira Mini Sling, са систематични в различните центрове по света. Ophira предлага безопасен и ефикасен метод за лечение на женската стрес уринарна инконтиненция. В сравнение с трансобураторните и ретропубичните субуретрални слингове Ophira не показва по-ниска степен на успех при средносрочно проследяване. Основното предимство е възможността за извършване на тази процедура под местна анестезия в амбулаторни условия с по-малка загуба на кръв. Уникалната система за фиксиране води до незабавна висока ефективност.

ИМПЛАНТ OPHIRA MINISLING

Ophira, със своята полипропиленова мрежа тип 1 и термозапечатаните си ръбове, предлага отличен баланс на основните биомеханични изисквания: интегриране на тъканите и ниска еластичност.

СИСТЕМА ЗА ФИКСИРАНЕ НА OPHIRA

Системата за фиксиране на Ophira има уникален и иновативен дизайн с множество точки за фиксиране по протежение на самофиксиращите се рамена. Тя предлага висока степен на изтегляща сила и надеждност при първичната фиксация. Фиксиращата система Ophira предлага безопасен и лесен начин за постигане на правилно и прецизно поставяне на слинга.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА OPHIRA

Прибиращият се водач за поставяне е проектиран да осигурява контрол и лесно боравене, което позволява прецизна и минимално инвазивна техника на имплантиране. Антиротационната монтажна система на върха на прибиращия се водач за поставяне върви заедно с антиротационния конектор на фиксиращото рамо и следователно гарантира, че минислингът може да бъде имплантиран без усложнения при позиционирането. С диаметъра си от 2,2 mm и анатомичната си извивка RIG дава възможност на хирурга да имплантира фиксиращите рамена безопасно и ефикасно в правилната анатомична посока, като същевременно разполага с много кратко време за сляпо проследяване.

OPHIRA В ЕЖЕДНЕВНАТА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

  • Предназначение за употреба
  • 15 000+ имплантирани Ophira Mini слингове

Ophira не трябва да се използва при пациенти:

  • които имат патология на меките тъкани в мястото, предназначено за поставяне на импланта
  • по време на бременност,
  • с известна чувствителност или алергия към продукти от полипропилен,
  • с вече съществуващи състояния, които представляват неприемлив хирургичен риск

За допълнителни предпазни мерки и предупреждения, се обърнете към нашата Инструкция за употреба


Свързана документация


Свързани специалности

Свързано оборудване