MorSafe® Торбичка за морселация на тъкан

MorSafe® е специално разработен за извършване на ограничена морцелация по време на минимално инвазивни хирургични процедури като миомектомия и хистеректомия. Той е разработен да се използва заедно със системата за морцелация на тъкани Versator, но може да се използва и с всеки друг съвместим морселатор за ограничаване и отстраняване на доброкачествени тъканни образувания. MorSafe е идеалното решение за извършване на ограничена морцелация в затворена система, като по този начин се намалява рискът от интраоперативно разпространение на тъкани и се подобряват хирургичните резултати. Уникалните маркировки върху торбичката MorSafe улесняват бързото поставяне, оптималното позициониране, инсуфлацията, морселацията и изтеглянето на торбичката.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Брой портове

два

Размер/ Параметри

Наличен в 3 размера
Малък: 1600 ml
Среден: 2100 ml
Голям: 2600 ml

Статус на използване

Стерилен, за еднократна употреба

Обхват на доставка

Чанта за морселация с интродюсер, IFU

Количество/Кутия

5 чанти/кутия

Клинични предимства

  • Намалява до минимум риска от разпространение на тъканни фрагменти и кръв в коремната кухина
  • Когато се инсуфлира, действа като затворена система, която създава достатъчно оперативно пространство
  • Действа като бариера между целевата тъкан и нецелевото коремно съдържание, като свежда до минимум риска от неволно увреждане на съседни тъкани
  • Действа като бариера между целевата тъкан и нецелевото коремно съдържание, като свежда до минимум риска от непреднамерено увреждане на съседни тъкани
  • Елиминира необходимостта от стриктно промиване на перитонеума след морселация
  • Намалява риска от нарастване на паразитни миоми или образуване на сраствания в бъдеще


Свързана документация


Свързани специалности