Calistar-S™ Система POP за възстановяване с един разрез

Трансвагинална корекция на преден пролапс на тазово дъно

ЛЕЧЕНИЕ НА РЕЦИДИВИРАЩ И СЛОЖЕН ПРЕДЕН ПРОЛАПС НА ТАЗОВИТЕ ОРГАНИ

Calistar S е предназначен за трансвагинално възстановяване и укрепване на физиологичната анатомия на тазовото дъно. Предназначен е за нефертилни жени с рецидивиращ или сложен първичен преден пролапс на тазовите органи (POP) със или без засягане на апикалната вагинална стена.

ЕФЕКТИВНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА КОРЕКЦИЯ НА ПРЕДЕН ПРОЛАПС ЧРЕЗ ТРАНСВАГИНАЛЕН ПОДХОД

В многоцентрово кохортно проучване са включени общо 107 нефертилни жени, на които е извършено трансвагинално възстановяване на POP с Calistar S по повод на рецидивиращ (87%) или сложен (13%) преден POP със средно проследяване от 19 месеца:

 • Средното време за имплантиране на Calistar S е само 38 минути.
 • При 98% от пациентите лечението е било успешно, определено чрез POP-Q≤1
 • Честотата на експозиция е била много ниска – 5,6 %.

В заключение, Calistar S може да се счита за ефективен и безопасен при жени с рецидивиращ или сложен преден POP.


СВРЪХ ЛЕК МЕШ

Имплантът Calistar S е съставен от биосъвместим макропорест полипропилен тип 1, монофиламентен, с две предни рамена за закрепване и две задни рамена от меш. Надеждната четириточкова фиксация издържа на сила на издърпване, надвишаваща до четири пъти максималното коремно налягане.


СИСТЕМА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТЪКАНИ TAS

TAS е разработена, за да осигури надеждна фиксация на сакроспиналния лигамент (SSL). Тя се състои от полипропиленов анкер с прикрепен полипропиленов шев. TAS служи за осигуряване на:

 • Най-висока сила на изтегляне и точност
 • Надеждна фиксация
 • Безопасност по отношение на съдовите и нервните структури
 • Шест периферно разположени шипа, които осигуряват надеждна фиксация
 • Безопасен стопер за предотвратяване на наранявания на съдови и нервни структури зад лигамента

ПРИБИРАЩ СЕ ВОДАЧ ЗА ПОСТАВЯНЕ – ПЛАТФОРМА

Прибиращите се водачи за въвеждане са разработени, за да достигнат до целевата област за извършване на точно и безопасно въвеждане на анкер. Извитият му дизайн улеснява въвеждането и поставянето на анкера под правилния ъгъл. Със своя ергономичен дизайн, малък диаметър и прибиращ се механизъм за свързване и освобождаване на анкерите, RIG осигуряват:

 • Прецизност и безопасност при хирургични маневри
 • Намаляване на хирургичната дисекция до минимум
 • Пълен контрол върху свързването и освобождаването на TAS анкерите

CALISTAR S В ЕЖЕДНЕВНАТА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

 • Рецидивиращ пролапс в предната част със или без засягане на апикалната вагинална стена
 • Комплексен първичен пролапс на предния отдел със или без засягане на апикалната вагинална стена

КОНТРАИНДИКАЦИИ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

CALISTAR S НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ

 • Фертилни жени
 • Пациентки с каквато и да е активна или латентна инфекция на вагината, шийката на матката или матката
 • Пациентки с предишен или настоящ рак на вагината, шийката на матката или матката
 • Предишна, настояща или планирана лъчетерапия на таза
 • Известна алергия към полипропилен

Имплантирането на Calistar S трябва да се основава на задълбочена оценка на пациента, заедно с индивидуалните характеристики и предпочитания на пациента.

Трябва да се вземат предвид и следните презумции:

 • Calistar S трябва да се използва САМО от хирурзи с опит в трансвагиналната реконструкция на тазовото дъно.

За допълнителни предпазни мерки и предупреждения, се позоваваме на нашата Инструкция за употреба


Свързана документация


Свързани специалности

Свързано оборудване