BIP O-Twist-Marker® Маркер за меки тъкани

Приложим за всички диагностични процедури – мамография, ултразвук, МРТ и компютърна томография.

Усуканият, пръстеновиден клипиращ елемент позволява благоприятно отразяване и видимост при използване на ултразвук.

Може да се използва в комбинация с всички конвенционални системи за биопсия. Може да се използва и след процедури за вакуумна и пункционна биопсия.

Апликаторът на O-Twist-Marker се състои от остра канюла (диаметър: 18 G/1,25 mm). Това го прави подходящ за директно прилагане на маркера (пръстена) в гърдата (напр. за маркиране на лезии преди неоадювантна химиотерапия).

Закрепва се стабилно в тъканта.

Конструкцията на O-Twist-Marker свежда до минимум разместването.

Ергономичен захват.

Предишни версии на инструкциите за употреба

За предишна версия на електронните инструкции за употреба (IFU), моля, свържете се директно с нас по имейл на адрес info@bipmedical.com. Моля, въведете директно номера на изделието и свързания с него LOT или сериен номер.

Ще се радваме да ви изпратим незабавно съответните инструкции за употреба.


Свързана документация


Свързани специалности