BIP Mam-O-Guide® Водач за локализация на гърда

BIP-Mam-O-Guide® се състои от апликационна канюла и маркираща тел и служи за предоперативно маркиране на злокачествени области в женската гърда. Той се направлява от ултразвук и се позиционира стереотактично (мамография) или с помощта на магнитно-резонансна диагностика.

Анкериращ Пръстен

Когато маркиращата тел се избута от канюлата, се появява пръстеновиден анкер, който позволява оптимално закрепване в тъканта.

Стабилност на позицията в тъканта

Пръстеновидният анкер също така предотвратява случайното мигриране на маркиращата тел твърде дълбоко в тъканта.

Дизайн с двойна спирала

Маркиращият водач е проектирана като двойна спирала (включително пръстеновидния елемент). Това дава възможност за оптимална видимост на цялата жица с помощта на ултразвук. Усуканата конструкция предпазва от случайно скъсване на жицата.

Осезаемите маркировки пред пръстеновидния анкер позволяват на оператора своевременно да разшири разреза.

Минимална опасност от нараняване

При прилагане на маркиращата жица (избутвайки я от канюлата), анкерният елемент придобива пръстеновидна форма, като върхът на телта докосва пръстена. Това означава, че в тъканта няма остри ръбове, които в противен случай биха могли да доведат до случайно нараняване на оператора.

Репозициониране

В случай на неправилно позициониране маркиращата жица може да бъде изтеглена обратно в канюлата и BIP-Mam-O-Guide® да бъде позициониран отново.

Корекция на посоката

Чрез завъртане на канюлата за въвеждане с фина настройка, може да се определи посоката на пръстеновидния елемент, преди жицата да бъде избутана.


Свързана документация


Свързани специалности