Argus-Т™ Регулируема система

Двойна регулируема система за мъже при стрес инконтиненция на урина

ДВЕ ВЕРСИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СТРЕС ИНКОНТИНЕНЦИЯ НА УРИНА ПРИ МЪЖЕ

ARGUS е регулируема субуретрална система, предназначена за лечение на стрес уринарна инконтиненцияпри мъже, дължаща се на дефицит на вътрешния сфинктер. Тя се състои от централна подложка от силиконова пяна, две рамена с конични сегменти и две шайби за фиксиране на системата. В конструкцията ѝ няма меш. ARGUS предлага две различни версии – ретропубична и трансобураторна, за да се избере най-добрият подход за всяка индикация и състояние на пациента. И двата варианта съдържат пълен и лесен за използване хирургичен комплект, който улеснява безопасната и минимално инвазивна процедура.

СУБУРЕТРАЛНА ПОДЛОЖКА

Компресируемата субуретрална подложка PAD, съставена от радиопрозрачна силиконова пяна, е проектирана така, че да позволява коаптация на булбарната уретра, създавайки натиск нагоре при издърпване на силиконовите рамена.

РЕГУЛИРУЕМА СИСТЕМА ЗА ФИКСИРАНЕ

ARGUS е разработен с уникален интраоперативен механизъм за фиксиране. Пръстеновидните позиционери (шайби) се поставят в двете силиконови рамена, за да създадат точката на фиксиране към мускулната стена.

РЕГУЛИРУЕМОСТ

Постоперативните корекции на напрежението могат да се извършват според нуждите и условията на всеки отделен пациент с минимално инвазивен метод.

ARGUS ИГЛИ

Иглите ARGUS са разработени за безопасно поставяне и разполагане на фиксиращите рамена на импланта. Извивката на двата вида игли е проектирана така, че да отговаря на мъжката анатомия.

Накрайниците на иглите с форма на куки са проектирани така, че да се свързват с отвора на силиконовите рамена на импланта за позициониране по време на операцията.

КОНТРАИНДИКАЦИИ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Основните противопоказания за имплантиране на ARGUS са:

– Пациенти с нелекувани инфекции на пикочните пътища.

– Пациенти на антикоагулантна терапия.

– Пациенти с обструкция на пикочните пътища.

– Пациенти с бъбречна недостатъчност.

– Пациенти с автоимунни заболявания, засягащи съединителната тъкан.


Свързана документация


Свързани специалности