4DryField® PH Превенция на адхезия и хемостаза с един продукт

Ефективни и иновативни приложения в хирургичните процедури.

Лесен за нанасяне, готов за незабавна употреба.

4DryField® PH е иновативно медицинско изделие за предотвратяване на адхезията и хемостаза, което може да се използва в широк спектър от хирургични приложения. Благодарение на физичните си свойства 4DryField® PH може да се свърже с многократно по-голяма от собствената си маса течност в рамките на няколко секунди.

Много проучвания са показали ефикасността на 4DryField® PH, включително няколко експериментални проучвания, както и публикации от гинекологията, висцералната хирургия, детската кардиохирургия, урологията, ортопедията и хирургията при изгаряне. Клиничните проучвания от гинекологията, висцералната хирургия и детската кардиохирургия също потвърждават клинично отличната ефективност на 4DryField® PH за предотвратяване на срастването. Съответно при повторните интервенции е доказано значително намаляване на срастванията. Освен това времето за освобождаване на сърцето по време на повторните интервенции е значително намалено в детската кардиохирургия, а в гинекологията 4DryField® PH води до намаляване на болката и значително увеличаване на процента на забременяване.

4DryField® PH за предотвратяване на адхезията

4DryField® PH за профилактика на адхезията се основава на физическото разделяне на съществуващите раневи повърхности. За да се осигури винаги индивидуално приложение, съобразено с нуждите на хирурга/хирурзите, има две различни възможности за използване на 4DryField® PH: като гел на място или като екстракорпорално смесен гел. Количеството на 4DryField® PH зависи от интраоперативната ситуация.

68-100% по-малко сраствания

Превъзходно съдържание на нишесте: 4DryField® PH, иновативното медицинско изделие за превенция на адхезията и хемостаза, прави разликата!

Превенцията на срастването на базата на нишесте ефективно намалява срастванията след хирургични интервенции и сериозните последици от тях, като по този начин помага на засегнатите да се радват на по-добро качество на живот в дългосрочен план.

Какви са предимствата на 4DryField® PH?

  • Без повтаряща се обструкция на тънките черва
  • По-кратко време за повторна операция
  • Увеличава фертилността
  • По-малко хематоми
  • По-малко лимфоцелули
  • Избягва се каутеризацията
  • По-малко болка
  • Резорбция в рамките на 7 дни
  • На чисто растителна основа

Области на приложение

По принцип 4DryField® PH може да се използва за всички хирургични процедури – както отворени, така и лапароскопски. Употребата на 4DryField® PH се е доказала като особено ефективна при коремни и операции в областта на малкия таз, тъй като пациентите имат особена полза от ефективното предотвратяване на срастването.

4DryField® PH се състои от стерилни, хидрофилни микропорни частици. Те са произведени от високопречистено растително нишесте по специалната технология SAFE™. 4DryField® PH не съдържа никакви компоненти от човешки и/или животински произход и поради това е биосъвместим, не съдържа пирогени и е хипоалергенен. Освен това той демонстрира отлична поносимост, не е цитотоксичен и подпомага възстановяването (Poehnert et al., 2015).

4DryField® PH отговаря на високите изисквания за медицинско изделие от клас III. До момента не са докладвани странични ефекти. Понякога може да се наблюдава временно повишаване на CRP без левкоцитоза и без повишаване на температурата(Ziegler et al., 2021), което отшумява от само себе си след няколко дни.

За лесно и бързо прилагане на 4DryField® PH по време на лапароскопски и ендоскопски процедури PlantTec Medical предлага специално разработения 4DFLap™ за еднократна употреба.

Варианти на продукта:

В зависимост от областта на приложение, 4DryField®PH се предлага в различни размери на опаковката:

4DryField® PH в синя бутилка тип акордеон се предлага със съдържание 1 g, 3 g, 5 g или 9 g.


Свързана документация


Свързани специалности