МЕДИКАЛ ЕООД

е създадена 1995 и в продължение на почти 30 години ние сме близо до специалистите, които предоставят превъзходна грижа за пациентите. Главното за нас е да подобрим лечебния процес, в който здравето на пациентите е приоритет.

Мисия

Наша мисия е да се насочим към ключовите лидери и да станем техен предпочитан доставчик на иновативни технологии, които представляват най-съвременните и надеждни решения.

Визия

Имаме визия всички марки в нашето портфолио да бъдат сила за добро, като всяка една от тях да спомага за промяната, да предизвиква специализираност и да подобрява качеството на услугите в българското здравеопазване.

Партньорства

Ние поддържаме дългосрочни партньорства с високоспециализирани международно признати производители на медицински изделия и апаратура при условията на изключително официално представителство.

Клиенти

Нашите клиенти са големи университетски медицински центрове, частни клиники, изследователски институти и лаборатории.

Инсталация

Инсталирането на оборудването и въвеждане в експлоатация се извършва от акредитирани от производителя инженери с помощта на прецизно измервателно оборудване.

Обучение

Провеждане на Мастър класове с участието на водещи световни специалисти

Сервиз

Оторизиран сервиз за ремонт и поддръжка на медицинско оборудване. Гаранционно и следгаранционно обслужване.

За нас


Важни дати в нашата история

Timeline

2023
2023

Партньорство с MIM Software, САЩ

Партньорство с MIM Software, САЩ
2023

Партньорство с GKE, Германия

Партньорство с GKE, Германия
2022
2022

Партньорство с Plasmapp, Южна Корея

Партньорство с Plasmapp, Южна Корея
2019
2019

Партньорство със Crystal Photonics, Германия

Партньорство със Crystal Photonics, Германия
2018
2018

Партньорство с Biomed Instrumente & Produkte, Германия

Партньорство с Biomed Instrumente & Produkte, Германия
2017
2017

Партньорство с Grouleff Tables, САЩ

Партньорство с Grouleff Tables, САЩ
2016
2016

Партньорство с Quill, САЩ

Партньорство с Quill, САЩ
2014
2014

Партньорство с Ultrasonix, Канада

Партньорство с Ultrasonix, Канада
2013
2013

Партньорство с DDD, Дания

Партньорство с DDD, Дания
2013

Партньорство с Pomedon, Аржентина

Партньорство с Pomedon, Аржентина
2012
2012

Партньорство с Medkonsult Medical Technology, Чехия

Партньорство с Medkonsult Medical Technology, Чехия
2012

Партньорство с HistoScanning, Белгия

Партньорство с HistoScanning, Белгия
2012

Партньорство с MedKonsult, Чехия

Партньорство с MedKonsult, Чехия
2008
2008

Партньорство с AngioTech, Канада

Партньорство с AngioTech, Канада
2006
2006

Партньорство с Thermage, САЩ

Партньорство с Thermage, САЩ
2006

Партньорство с Ultracontour, Франция

Партньорство с Ultracontour, Франция
2000
2000

Партньорство с MDTech, САЩ

Партньорство с MDTech, САЩ
1995
1995

Представителство на BK Medical, Дания

Представителство на BK Medical, Дания
1995

Създаване на Медикал България

Създаване на Медикал България